Takeoff koncept


Takeoff är till för alla team som vill utvecklas,

oberoende av vad ni arbetar med!


I flygvärlden kan bristande kommunikation och attityder få allvarliga konsekvenser. Man har därför under många decennier forskat kring vad vi kan förbättra och utvecklat tekniker, procedurer och förhållningssätt för väl fungerande och säkra verksamheter. Att implementera det förhållningssättet i dig själv eller i er organisation kan få en mycket stark effekt. Takeoff är byggt för att ta hand om just det!

 

Med avstamp inom flygbranschens noggranna planering och förberedelser, erbjuder Takeoff allt från Teambuilding som tränar er i tydlig kommunikation och hjälper er hitta just er gruppdynamik, till Takeoff LedarskapsCoaching på högsta nivå.


En riktigt bra resa börjar med en Takeoff.  Men för att genomföra resan och nå destinationen på ett säkert och effektivt sätt, förutsätter att varje person i besättningen eller teamet förstår värdet i att följa dokumenterade processer och kommunicera med tydlighet.  Att varje person inser sitt värde i organisationen och sin möjlighet att växa.  Det är så vi på Carbon Coaching hjälper er att starta och genomföra de där härliga resorna mot önskedestinationerna.


Ready for Takeoff?

 


Fyra moduler


Kommunikation

Har du någonsin lämnat ett möte med känslan att det nog bara är du som inte riktigt förstått vad vi skulle göra? En pilot har inte riktigt den lyxen – man måste helt enkelt alltid säkerställa att vi förstått varandra i alla lägen. De modeller vi arbetar med skapar en öppen och prestigelös kommunikation. I den här modulen finns verktyg för att hitta det kommunikationssätt som passar dig och ditt team bäst. Det kombineras med klassiska ledarskapsmodeller som öppnar för nytänkande koncept för teamutveckling.

 

Energi & Produktivitet

I flygvärlden är det en självklarhet att göra rätt saker vid rätt tidpunkt genom att följa det vi beslutat.  Framför allt för att frigöra energi till att hantera uppkomna situationer och fatta svåra beslut.

Funderar du på hur du ska få ihop dina dagar? Upplever du ibland att dagarna går utan att du får något gjort? Energi & Produktivitet bygger på hur vi kan förbättra strukturer och tydlighet i vår verksamhet utan att göra avkall på att ha kul och må riktigt bra. Vi arbetar med olika förhållningssätt till dagliga utmaningar och hur fördelningen av energi ser ut för dig och teamet. Symboliskt genomför vi många små och stora resor i våra liv, varför inte genomföra alla de resorna på ett säkert, effektivt och glädjefullt sätt.

 

Det egna valet

Vi är alla piloter när det kommer till våra egna liv. Hur vi mår och vilka val vi gör är i grund och botten något vi själva påverkar. Här arbetar vi med våra känslor kopplade till vårt agerande. Vi inspireras av en spännande blandning från flygvärldens praktiska relation till det egna valet, tillsammans med grekiska filosofers tankar och Viktor Frankls syn på lycka! Här finns utrymme för många nya tankar!

 

Bygga teamet

Forskning kring gruppdynamik visar på att den viktigaste faktorn för att kunna bli ett framgångsrikt Team, är att man skapar en kultur med stor psykologisk trygghet.  Det betyder att vi är öppna för varandras förslag, vågar fråga och inbjuder alla i dialogen.  En självklarhet i en bra flygbesättning.

Här kopplar vi ihop psykologisk trygghet, pålitlighet, strukturer och tydlighet så att just ert team kan bli ännu mer tryggt, starkt & framgångsrikt!

Takeoff - Teamutveckling halv eller heldag


Genom en interaktiv teamcoaching och utbildning i modulerna ovan, får ni nya verktyg och en ännu bättre förståelse för hur teamet kan utvecklas ytterligare.

Därefter delas teamet upp i besättningar som utmanas i att samarbeta i en Boeing 737-800 flygsimulator med sina nyvunna kunskaper och tekniker.

Vi använder även spännande VR miljö med teamutmaningar som verkligen ställer teamkommunikationen på sin spets.  Att både ha kul och samtidigt förbättra teamets dynamik, är ju en härligt kombination!