När ni genomför en Takeoff hos oss,

jobbar vi hårt för att ni ska få uppleva er

Uppskattade, Omhändertagna & Utmanade

Carbon Coaching AB ägs och drivs av

Lotta & Paul Carbonnier


Lotta - CEO, Coach & People Ops

Lottas drivkrafter har alltid varit människan, ordning och reda, utveckling och omhändertagande.  Lotta har en aldrig sinande energi för att starta, driva och slutföra projekt.

 

Hon har arbetat med verksamhetsutveckling genom bland annat Praktikertjänsts 3-åriga program Addera.  Lotta har även en bakgrund som undersköterska inom akutkirurgi och profylaxtandsköterska. Tillsammans med ledarskapsträning och tjänstgöring inom försvarsmakten bidrar Lotta både till den enskilde och gruppens utveckling med stort engagemang.Paul - Pilot, Föreläsare & Coach

Att hjälpa människor och organisationer att må bra, växa och ha kul.  Paul är aktivt kommersiell pilot. Bakgrund som reservofficer och mer än 25 år som pilot från ursprungligen Försvarsmakten, därefter Helikopterservice, SAS, Sjöräddnings- och Ambulanshelikopter.  Instruktör på både helikopter och flygplan. Sedan 2006 simulatorinstruktör på Boeing 737 för SAS Flight Academy – idag CAE.

 

Ledarskap och personlig utveckling ligger nära hjärtat.

De 15 årens erfarenhet av ledande befattningar från Baschef, Chefspilot i sjöfartsverket till VD och Förbundsdirektör för Svensk Luftambulans, för med sig en stor respekt och ödmjukhet inför de utmaningar en chef i både mellan och högre befattning behöver förhålla sig till.

En viktig tid var också 6 år i Försvarsmakten med reservofficersutbildning, flygutbildning, UGL och konflikthanteringsutbildning.


Coachprogrammet ”Vägen Upp” samt Coveys institutes ”7 habits” har även varit stora inspirationskällor.  Paul har också utbildat blivande flygbesättningar och flygbolagsanställda i Company Resource Management (CRM – human factors).